DỊCH VỤ SERVER NETWORK - HỖ TRỢ LÀM DỰ ÁN TRÊN CLOUD

Gói
User/ month
User/ 3 months
User/ 6 months
User/ 12 months
Cơ bản
300k
700k
1500k
2500k
Nâng cao
650k
1500k
3000k
6000k
Tính năng server
Cơ bản
Nâng cao

Lưu trữ và truy cập thông tin mọi nơi

Đồng bộ thông minh: Revit central file, Colaborations

Truy cập mọi lúc mọi nới
máy tính, điện thoại & Ipad

Dung lượng lưu trữ đám mây

60GB-3T Bandwidth

320GB SSD - 6T Bandwidth

Tốc độ truy cập và đồng bộ Central file

125MBit/s

~1GBit/s +-10%

Bảo vệ dữ liệu:
Cho phép bạn kiểm soát ai truy cập vào tập tin của ban, xóa dữ liệu khi bạn bị mất thiết bị và khôi phục tập tin nếu bạn cần


Backup dữ liệu: hàng ngày và Tháng

Cấp quyền chia sẻ

Lịch sử người xem

Hỗ trợ 24/7: qua Teamview, ultraview, Zalo, Facebook...
Hỗ trợ Plugin setup dự án & xử lý mô hình
Tư vấn BIM & Cộng tác trong quá trình thiết kế nếu bạn có nhu cầuKhông
SO SÁNH DỊCH VỤ SERVER NETWORK & DROPBOX

1 (1)
3 (1)