Học Revit mep online theo Tháng – Membership ( Tiết kiệm)

24 tháng

1850Vnd

Gia hạn sau 24 tháng - học viên cũ -50%

  • Khoá học Combo 4 hệ + support 24/7

3 Tháng

599Vnd

  • Khoá học Combo 4 hệ + support 24/7

6 Tháng

999Vnd

Gia hạn sau 6 tháng - học viên cũ -50%

  • Khoá học Combo 4 hệ + support 24/7
  •  

12 tháng

1650Vnd

Gia hạn sau 12 tháng - học viên cũ -50%

  • Khoá học Combo 4 hệ + support 24/7